Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 23/08/2009 06:15

Đừng để tiếng vĩ cầm lọt qua cửa sổ
Tôi khuyên em mỗi lúc đêm về
Đừng để tôi phải bò qua cửa sổ
Tôi khuyên tiếng đàn mỗi lúc em nghe

Tôi có là âm thanh của Schubert
Sao dưới đầu gối là bài Sêrênat?
Hãy tống cổ tôi ra khỏi phòng khuê
Nếu chậm chạp, tiếng vĩ cầm sẽ tắt

Em đã làm cho Schubert tự sát
Đêm-Châu-Âu tôi bị mộng du rồi
Bầu vú, cửa sổ, cây đàn... tôi chết mất
Em biến thành bài Sêrênat phím tay tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]