Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Câu cuối: Khi mít chín muồi từ hột của em đây!

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê