Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:

Câu cuối: Nên anh thí dụ đùa chơi xíu

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê