Ta và các em

Các em lẫn lộn vào ta như cơn mưa
Mưa, có khi rơi chật khi thưa
Ta sống một đời không đội nón
Tóc ướt làm tim sốt bốn mùa

Các em lẫn lộn vào ta như ban đêm
Đêm, có khi dữ có khi hiền
Ta sống một đời quên giấc ngủ
Thức suốt mà lo dỗ trái tim

Tại các em như mưa như đêm
Rơi nghe tí tách, rụng nghe mềm
Nên ta biết làm sao lựa được
Một giọt khô lòng để ủ riêng

Tại các em như đêm như mưa
Tối om, không thiếu cũng không thừa
Nên ta biết làm sao chọn được
Một chỗ nào hanh nắng buổi trưa

Tại có đêm, có mưa, có ma
Tại các em vừa giống đàn bà
Tại các em vừa như con gái
Nên suốt đời ta lãng mạn, riêng ta!

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê