15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 04:48

Không có chiếu không có giường
Chung quanh ta bốn bức tường khiêu dâm

Anh ôm em rất tà tâm
Mà nghe nhân nghĩa đằm đằm trong tay

Đành yêu nhau đứng đêm nay
Lỡ mai có chết, nhớ hoài mùi vôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]