Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 07:01

Thiên hạ chữ nghĩa bốn bồ
Mình ông giữ đến hai bồ, ớn chưa

Được một bồ, giặc thành vua
Ngốn hai bồ chữ, ông thua nghiệp thầy

Học trò người ngợm dăm tay
Chọc con chó cái Quốc Oai sủa buồn

Trường giang như kiếm... lìa nguồn
Đôi hàng xích sắt bước... vương chân rồi

Ba hồi trống giục, ông ơi
Bao giờ châu chấu rợp trời bay cao


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007