Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 25/08/2009 01:04

Chợt kêu ba tiếng "ê sư phụ"
Ngẫm chưởng Kim Dung mà giật mình
Quân tử cố cùng thành tiểu tử
Can cớ chi ta lại bất bình
Thà làm đại mẹ Trương Vô Kỵ
Về kẻ lông mày cho Triệu Minh!


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007