Câu 3: Anh cũng không cần cầm gươm đi thích khách

Câu 7: Có một thứ mà Gôliat và Tần Thuỷ Hoàng thèm chết được

Câu 8: Hắn đã gây sợ hãi cho anh

Câu 18: Hắn còn hét lên một cách hung hăng:

Câu 23: Anh sẽ cho hắn về chầu tiên tổ

Câu 26: Kẻ đáng sợ họ tên gồm bón chữ:


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê