Thơ tình Bùi Chí Vinh, Nxb Thanh Niên tái bản năm 2007 có sửa đổi:

Từ khi trái đất có Hà
Bao nhiêu mặt nước bão hòa thành sông
Từ sông thắt đáy lưng ong
Bấy nhiêu mặt đất nhổm trông thành đồi

Hơn đồi nên núi mồ côi
Tôi cao lắm cũng bị người trùng vây
Em: dòng sông lạ, chưa hay
Thân tôi lụt lội từ ngày biết em

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê