Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 25/08/2009 22:43

Cái dằm trong mắt của Thiền
Làm đau những kẻ ngó lên cột nhà

Cái dằm trong mắt của ta
Không làm đau cái cột nhà của em

Cái dằm cong giống trái tim
Làm rung con mắt của Thiền em ơi

Đạt Ma đang đứng bỗng ngồi
Huệ Năng đang khóc bỗng cười ha ha

Trong mắt ta cái dằm là...
Nên trong em, cái cột nhà thì như...


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007