Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 24/08/2009 22:07

Ta chống gậy thập thò đứng đợi
Mài gươm chỉ sợ Đặng Dung buồn
Đêm nay thất lạc nơi cư trú
Vỉa hè ta vỗ ngực xưng vương

Trẫm thường tắm ở đầm Dạ Trạch
Vung quyền chặt củi núi Tây Sơn
Ma-măng trẫm chọn lầm long mạch
Nên lớn lên sinh tật cưỡi rồng

Rồng bay mỏi cánh đành đáp xuống
Trẫm kẹt tiền không gọi xích lô
Sa cơ Hạng Võ còn bán ngựa
Sá gì khi ghé tiệm cầm đồ

Thà đứng cột đèn chờ cứu giá
Ba quân làm mặt lạnh được sao?
Muốn gom tráng sĩ Lương Sơn Bạc
Bắt xếp hàng hai đợi bãi chầu

Chán cảnh triều đình ưa dạ vũ
Ghét gớm ghê một lũ nịnh thần
Ra cha quán cóc tìm chút rượu
Yến ẩm cùng quan võ quan văn

Hoàng hậu thứ phi không hộ khẩu
Gốc me, trẫm trải chiếu sẵn sàng
Ái khanh ra đó mà nương náu
Đêm về nhớ gọi trẫm quá giang

Ôi, sương xuống lạnh hư long thể
Vua Bùi đập muỗi nhớ vua Lê
Chao ơi, cái bệnh anh hùng ngộ
Xỉn quá làm vua cũng bắt mê!


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007