Lần tái bản của Nxb Thanh Niên - 2007 có sửa đổi:

Tựa đề: Chuyện bàn tay
Câu 5: Tay mà đút túi thì gầy
Câu 8: Đến khi hai đứa bạc đầu mới buông...

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê