Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2008 03:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 22/08/2009 07:33

Một con chim lớn về biển cả
Ta cám ơn bằng hữu mủi lòng
Một con chim lớn lên ghềnh đá
Bạn nhìn ta thành con chim ưng
Chim ưng không móng mà không vuốt
Dang cánh mà bay sợ cố cùng

Ừ nhỉ, cố cùng ưng về biển
Thành phố để dành se sẻ liệng
Thành phố để dành se sẻ bay
Vua chúa sắm chuồng nuôi chim kiểng
Để thần ưng đi không ai hay
Quan lại, một bầy chim lộng kiếng
Để thần ưng gối mỏi thân gầy

Gối mỏi nhưng chưa là gối xếp
Ta bay không bến, đậu không bờ
Rượu uống một đời hà, chẳng hết
Sao bạn ngó ta như nằm mơ
Công hầu mười tuổi hà, chưa thiết
Sá gì dâu bể lúc sa cơ
Thù tạc mới vài chung lẫm liệt
Kìa đôi mắt bạn đỏ bao giờ

Đôi mắt bạn đỏ như thơ vậy
Giọt lệ ta từng rưng trang giấy
Thấy chữ nhiều khi biết ngậm hờn
Thành phố bây giờ chim sẻ nhảy
Ưng lớn làm sao chịu nhốt chuồng
Ưng lớn giũ lông chờ gió lại
Xoè chân ngậm mỏ xuống đại dương
Gió lại hay chim bằng hữu lại
Chia sớt đời nhau nợ áo cơm

Chiều nay ghé quán, con chim lớn
Rượu uống vài chung chợt biết buồn


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007