15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 20:14

太原題廳壁

危事非經一,
浮榮得是空。
白頭官舍裏,
今日又春風。

 

Thái Nguyên đề sảnh bích

Nguy sự phi kinh nhất,
Phù vinh đắc thị không.
Bạch đầu quan xá lý,
Kim nhật hựu xuân phong.

 

Dịch nghĩa

Hiểm nguy đã trải không phải chỉ một lần,
Vinh hoa phù phiếm nhận được cũng chỉ là rỗng không.
Đã bạc đầu mà cứ mãi bận rộn trong dinh thự quan quyền,
Hôm nay gió xuân lại đã trở về.


Tác giả làm bài này trong thời gian giữ chức Thái Nguyên doãn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã trải qua nhiều phen nguy hiểm
Được vinh hoa nhưng ngẫm rỗng không
Bạc đầu ở chốn cửa công
Hôm nay lại đón gió đông trở về

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiểm nguy nào chỉ một lần
Vinh hoa bèo bọt phù vân đâu còn
Bạc đầu nơi chốn công đường
Mừng hôm nay thấy gió xuân lại về

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đâu phải hiểm nguy trải một lần,
Vinh hoa phú quý chỉ phù vân.
Bạc đầu mãi bận trong dinh thự,
Nay đã trở về cảnh gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiểm nguy đâu phải một lần,
Vinh hoa phú quý phù vân thôi mà.
Bạc đầu mãi bận quan nha,
Hôm nay về lại cảnh nhà gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Việc nguy không trải một
Vinh nổi được là không
Đầu bạc nơi quan phủ
Hôm nay xuân gió nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời