Ăn đủ hoãn đi vừa chợp mắt
Một bình trà mới trẻ hầu pha
Cởi khăn ngồi tựa nghiêng bên võng
Tiếng nước bên tai gió thổi đưa.