15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 20:10

傍水閑行

閑餘何處覺身輕,
暫脫朝衣傍水行。
鷗烏亦知人意靜,
故來相近不相驚。

 

Bạng thuỷ nhàn hành

Nhàn dư hà xứ giác thân khinh,
Tạm thoát triều y bạng thuỷ hành.
Âu ô diệc tri nhân ý tĩnh,
Cố lai tương cận bất tương kinh.

 

Dịch nghĩa

An nhàn quá, đi đâu cho thân nhẹ nhõm bây giờ ?
Vừa rũ bỏ triều phục, men theo bờ nước dạo chơi.
Chim âu như biết lòng người an tĩnh,
Nên tới gần chứ không kinh sợ.


Tác giả cuối đời chán cảnh hoạn quan chuyên quyền, từ quan dựng nhà cỏ ở Đông Đô cùng các thi hữu như Bạch Cư Dị, Lưu Vũ Tích... uống rượu ngâm thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhàn nhã quá đi đâu thân nhẹ ?
Rũ áo chầu mé nước dạo chơi
Chim như hiểu thấu lòng người
Lại gần thân thiện hết thời cao bay

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

An nhàn cất bước nhẹ thân chơi
Dạo gót bờ sông giũ áo triều
Chim biển biết lòng người tĩnh lặng
Đến gần đau có sợ bao nhiêu

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhàn nhã nơi nào biết nhẹ thân
Áo chầu mới rũ dạo bờ đầm
Chim âu như biết ta thích tĩnh
Chẳng chút sợ e ghé lại gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

An nhàn nhẹ nhõm quá đi thôi,
Rũ bỏ áo triều nước dạo chơi.
Âu biển biết lòng người tĩnh lặng,
Xưa nay chẳng sợ tới gần người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời