送崔九

歸山深淺去,
須盡丘壑美。
莫學武陵人,
暫遊桃源裡。

 

Tống Thôi Cửu

Quy sơn thâm tiên khứ,
Tu tận khâu hác mỹ.
Mạc học Vũ Lăng nhân,
Tạm du Đào Nguyên lý.

 

Dịch nghĩa

Về ở trong núi cao sâu
Chắc sẽ biết vẻ đẹp của núi rừng
Đừng học kiểu người Vũ Lăng
Đi chơi lạc mất vào Đào Nguyên


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Đình Tín

Anh muốn quay về núi
Nên sống cảnh hang, đồi
Dân Võ Lăng chớ học
Tạm thăm Đào Nguyên thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Về núi xa mờ tỏ
Đồi khe xinh đẹp đó!
Đừng theo khách Vũ Lăng
Chơi tạm Đào Nguyên nọ!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Về lại vùng núi thẳm
Nơi hang đẹp, ngòi thắm
Chớ theo dân Vũ Lăng
Tới động Đào chơi tạm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Về non, cao thấp trẩy,
Gò động đẹp vào thảy.
Chớ học người năm lăng,
Đào nguyên chơi tạm vậy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Lên non xin dạo khắp
Đi hết núi cùng khe
Đừng học Vũ Lăng khách
Đến Đào Nguyên lại về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lên non đi dạo khắp non chơi
Hang đẹp gò cao cả núi đồi
Đừng học Vũ Lăng câu chuyện cũ
Đào Nguyên đến tạm lại về thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông ẩn dật dù non gần, núi thẳm
Cũng nên yêu vẻ đẹp của gò, khe
Chớ học đòi theo bọn Vũ Lăng kia
Họ chỉ tạm ghé chơi đào hoa suối.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về nơi núi thẳm rừng sâu,
Chắc rằng sẽ biết sắc mầu núi sông.
Vũ Lăng người ấy chớ mong,
Đi chơi lạc mất vào lòng Đào Nguyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Ẩn cư núi thẳm rừng sâu
Chắc là sẽ biết chẳng đâu đẹp bằng
Nhưng đừng học kẻ Vũ Lăng
Đào Nguyên du ngoạn hay chăng lối về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời