Thuyền lẻ vẫn thường cột,
Bờ nước hồ gò nam.
Mặt trời lặn sau núi,
Sóng trong cứ dập dờn.

tửu tận tình do tại