Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Chi Lan (8 bài)
- Đỗ Cận (1 bài)
- Đỗ Nhuận (1 bài)
- Thái Thuận (123 bài)
- Nguyễn Tông Lan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/05/2010 03:25 bởi hongha83
Bùi Đạt 裴達 (1433-1509) người làng Duy Tiên, xã Tân Cốc, huyện Duy Tiên, phủ Lị Nhân, trấn Sơn Nam (nay là huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), đỗ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Quý Dậu, năm Thái Hoà thứ 11 (1453) đời Lê Nhân Tông, làm quan đến Tham chính thời Lê Thánh Tông, ngoài 50 tuổi về dạy học ở quê, mất năm Kỷ Tỵ (1509), thọ 76 tuổi. Ông tính cương trực, quyết đoán. Bùi Đạt xuất thân hàn vi, nên khi hiển đạt, thường cứu giúp người nghèo, nâng đỡ kẻ sĩ cùng khổ.

 

Tuyển tập chung