Truyện Kiều có một Tú Bà
Nguyễn Du đã phải xót xa, bất bình
Nếu bây giờ cụ hồi sinh
Chắc rằng cụ sẽ giật mình... thác ngay


Nguồn: Nơi đợi chờ nhau (thơ), Bùi Đăng Sinh, NXB Lao động, 1994