Có những làn mây trắng
Lướt nhẹ qua chiều dài
Có những đoá hoa nhài
Màu trắng giữ hạt sương
Còn cả những con đường
Đôi chân chưa kịp bước
Những đại dương đầy nước
Có đủ để ước mơ
Thời gian đếm bằng giờ
Hay bằng tờ giấy trắng
Thời gian đếm bằng nắng
Hay bằng những cơn mưa
Không hình như không phải
Thời gian đếm bằng ngày
Những ngày ta hạnh phúc

3/9/2018