15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 27/12/2018 21:43 bởi tôn tiền tử
Bích Liên hoà thượng (1876-1950) thế danh là Nguyễn Trọng Khải, hiệu Mai Đình (Thận Thần Thị), sinh ngày 16 tháng 3 năm Bính Tý (1876), tại làng Háo Đức, phủ An Nhơn, nay là ấp Háo Đức, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông sinh trong một gia đình nho học, được theo nghiệp bút nghiên từ nhỏ. Cha là tú tài Nguyễn Tự, mẹ là bà Lâm Thị Hoà Nghị. Năm 20 tuổi, ông lập gia đình với cô Lê Thị Hồng Kiều, người làng An Hoà (nay thuộc xã Nhơn Khánh cùng huyện).

Năm 31 tuổi, ông lều chõng vào trường thi hương Bình Định và đỗ tú tài. Ba năm sau, ông lại đỗ tú tài lần nữa. Từ đó, biết mình long đong trên bước đường khoa bảng, ông giã từ lều chõng, ở nhà mở trường dạy học, mượn trăng thanh gió mát di dưỡng tính tình, lấy chén rượu câu thơ vui cùng tuế nguyệt. Nhưng rồi đột nhiên bà Lê Thị Hồng…