Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 21:52

Cầm thư một gánh nặng hai vai,
Cái thú phong lưu nghĩ nhớ hoài.
Mở quyển thanh huỳnh roi dấu thánh,
Rèn câu trung hiếu đúc lòng trai.
Lạc quần sớm nhủ đôi trò bé,
Nhàn dưỡng chiều ngơi một giấc dài.
Nho nhã mặn nồng riêng một thú,
Bên đương danh lợi mặc dù ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]