Nửa cánh giang hồ bạc nhớ thương
Đêm nay buồn lắm! gục bên giường...
Ngoài ly Lý Bạch trời như mộng,
Sau khói phù dung mộng cố hương.
Thì mộng: Xuân Hương nường đã đến
Thưa cô, dáng nguyệt tuyết còn vương.
Tỉnh ra thì thấy mình trong mộng,
Nửa mảnh trăng treo một mảnh buồn!


Bản in của Nghĩa Bình (1988), bài này có tên là Mộng Xuân Hương, và câu thứ nhất là “Nửa cánh giang hồ bạt nhớ thương”.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]