Bôn ba mà vỡ lỡ nét tan thương
TANG mới đúng chính tả

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。