Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 24/02/2010 01:00 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/02/2010 01:03 bởi hongha83
Phần "Đẹp và dâm" bao gồm 8 bài nằm trong tập "Tinh huyết" của Bích Khê.