Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 24/02/2010 01:00 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/02/2010 01:03 bởi hongha83
Phần Đẹp và dâm bao gồm 8 bài nằm trong tập Tinh huyết của Bích Khê.

 

  1. Tranh loã thể
  2. Mộng
  3. Sắc đẹp
  4. Mơ tiên
  5. Bàn chân
  6. Cùng một cô đào hát bộ
  7. Quả măng cụt
  8. Người say rượu