Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 30/05/2021 21:07 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Những bông hoa đang thiền (NXB Hội Nhà văn, 2012), giải B (không có giải A) của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2012.