Chưa có đánh giá nào
15 bài thơ
Tạo ngày 30/05/2021 18:08 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Lối về (Hội Văn nghệ Nam Định xuất bản, 1995).