Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 28/02/2023 05:02, số lượt xem: 136
Một trăm tám mươi ba ngày tương đương với sáu tháng, trong đó những ngày khởi đầu thật ấm ấp nhờ cái lạnh, một tháng chữa lành cho người, một tháng hiểu lầm, và thời gian còn lại có thể nói là bặt âm vô tính... Tập thơ riêng dành riêng cho chuyện tình này, dù không là gì của nhau nhưng thời điểm ấy như là mối tình đầu chưa bắt đầu và đấy rẫy những biến cố. Em cảm ơn chị...