詠蟹

未遊滄海早知名,
有骨還從肉上生。
莫道無心畏雷電,
海龍王處也橫行。

 

Vịnh giải

Vị du thương hải tảo tri danh,
Hữu cốt hoàn tòng nhục thượng sinh.
Mạc đạo vô tâm uý lôi điện,
Hải long vương xứ dã hoành hành.

 

Dịch nghĩa

Chưa đi chơi vùng biển xanh ta đã sớm biết danh tiếng,
Tuy có vỏ cứng nhưng mi cũng có thịt sinh ra.
Đừng có bảo vì vô tâm nên mi không sợ sấm sét,
Ngay trong cung Hải long vương mi vẫn bò ngang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chưa ra biển đà nghe danh tiếng
Hình hài mi vỏ cứng thịt mềm
Vô tâm không sợ sấm rền
Cung vua biển vẫn thản nhiên ngang bò

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vùng biển chưa chơi sớm biết danh,
Vỏ tuy có cứng thịt sinh thành.
Vô tâm sấm sét đừng không sợ,
Cung Hải long vương bò vẫn ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chưa chơi biển lớn sớm nghe danh
Xương cốt lại từ thịt tạo thành
Chớ nói vô tâm sợ sấm sét
Long vương cõi biển vẫn bò ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời