Chưa ra biển đà nghe danh tiếng
Hình hài mi vỏ cứng thịt mềm
Vô tâm không sợ sấm rền
Cung vua biển vẫn thản nhiên ngang bò

tửu tận tình do tại