傷小女

一歲猶未滿,
九泉何太深。
惟餘卷施草,
相對共傷心。

 

Thương tiểu nữ

Nhất tuế do vị mãn,
Cửu tuyền hà thái thâm.
Duy dư quyển thi thảo,
Tương đối cộng thương tâm.

 

Dịch nghĩa

Còn chưa đầy một tuổi,
Mà sao cõi chín suối sâu quá vậy ?
Chỉ có cỏ quyển thi là còn mọc trên mộ mãi,
Như tình thương của cha cho con.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Con một tuổi chưa tròn,
Vội chìm sâu chín suối.
Thôi chỉ còn cỏ quyển,
Là tâm nguyện thương con.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Con ơi! chưa một tuổi đầu
Mà sao chín suối vùi sâu hỡi trời
Mồ con cỏ mọc bời bời
Tình cha gởi trọn một đời cho con

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên một tuổi còn chưa đủ tháng
Chốn âm ti lai vãng quá sâu?
Cỏ thi tươi tốt xanh màu
Cũng là cha đã thương đau vĩnh hằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn chưa đầy một tuổi đời,
Mà sao chín suối sâu thời quá sâu?
Quyển thi cỏ mọc mộ lâu,
Như tình thương của cha sầu cho con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Còn chưa đầy một tuổi
Chín suối sao mà sâu
Chỉ cỏ quyển thi ở
Cùng lòng thương đối nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời