Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 09:39

襄州春遊

信馬騰騰觸處行,
春風相引與詩情。
等閑遇事成歌詠,
取次沖筵隱姓名。
映柳認人多錯誤,
透花窺鳥最分明。
岑牟單絞何曾著,
莫道猖狂似禰衡。

 

Tương Châu xuân du

Tín mã đằng đằng xúc xứ hành,
Xuân phong tương dẫn dữ thi tình.
Đẳng nhàn ngộ sự thành ca vịnh,
Thủ thứ xung diên ẩn tính danh.
Ánh liễu nhận nhân đa thác ngộ,
Thấu hoa khuy điểu tối phân minh.
Sầm mưu đan giảo hà tằng trước,
Mạc đạo xương cuồng tự Nễ Hành.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Lối dọc đường ngang ngựa đã quen
Tình thơ gió mát cặp hai bên
Tâm nhàn gặp việc thành ngâm vịnh
Hàng rượu quen người dấu họ tên
Dày trúc nhận lầm ông khách lạ
Thưa hoa nhìn rõ bóng chim trên
Mũ mâu áo giảo không hề vận
Sá học anh Hành kẻ sĩ điên


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa quen đường phi nhanh mọi chốn
Gió xuân và thi hứng dẫn đi
Sẵn nhàn thấy việc thành thi
Gặp nơi tiệc nhỏ tức thì giấu tên
Nhận lầm người đứng bên liễu ánh
Qua hoa nhòm chim lánh rõ ràng
Sầm Mâu quen thói sỗ sàng
Ta đâu như gã Nể Hành cuồng ngông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa quen lối dọc đường ngang,
Tình thơ có gió mát lành hai bên.
Tâm nhàn gặp việc ngâm lên,
Quen người hàng rượu họ tên dấu rồi.
Nhận lầm khách ánh liễu thôi,
Bóng chim nhìn rõ xuyên hoa trên ngàn.
Mũ mâu áo giảo không màng,
Sá chi lại học Nễ Hành sĩ điên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời