史處士

山期須早赴,
世累莫遲留。
忽遇狂風起,
閑心不自由。

 

Sử xử sĩ

Sơn kỳ tu tảo phó,
Thế luỹ mạc trì lưu.
Hốt ngộ cuồng phong khởi,
Nhàn tâm bất tự do.

 

Dịch nghĩa

Đã tính lên núi thì nên sớm tiến hành,
Những phiền não của cuộc đời đừng đeo theo nữa.
Bất chợt cơn gió không kiềm chế được,
Thì tâm nhàn không còn thảnh thơi nữa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ẩn núi: sớm làm thôi,
Đừng niú kéo cuộc đời.
Bất chợt còn ham muốn,
Tâm thần chẳng thảnh thơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã tính lên ở non, lên sớm
Mọi điều làm phiền muộn dứt đi
Gió tham chợt nổi một khi
Tâm nhàn tưởng có, thôi thì bằng không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lên non nên liệu sớm
Phiền não dứt đi thôi
Chợt khi gió cuồng thổi
Lòng nhàn đâu thảnh thơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã tính lên non sớm tiến hành,
Mọi điều phiền não vứt đi nhanh.
Chợt cơn gió thoảng không kiềm chế,
Tâm chẳng thảnh thơi nhàn bất thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ẩn núi nên đi sớm
Đời dồn chớ hoãn lưu
Cuồng phong bất chợt gặp
Lòng rảnh hết an vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời