館娃宮懷古五絕其三

半夜娃宮作戰場,
血腥猶雜宴時春。
西施不及燒殘蠟,
猶為君王淚數行。

 

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 3

Bán dạ Oa cung tác chiến trường,
Huyết tinh do tạp yến thì xuân.
Tây Thi bất cập thiêu tàn lạp,
Do vị quân vương lệ sổ hàng.

 

Dịch nghĩa

Khoảng nửa đêm, cung Quán Oa thành bãi chiến trường,
Máu tanh còn cảm thấy trong bữa tiệc xuân (của Việt vương sau đó).
Tây Thi không kịp thắp ngọn nến tàn nữa,
Nàng còn đang khóc thương vị quân vương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Nửa đêm Cung Quán bãi sa trường
Bữa tiệc xuân còn máu lạnh vương
Không kịp Tây Thi chong nến lụn
Nàng còn đang khóc vị quân vương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Quán Oa nửa đêm ác chiến
Máu tanh còn pha yến tiệc xuân
Tây Thi chậm đốt nến tàn
Nàng đang khóc vị quân vương băng hà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Giữa tối, Oa Cung hoá chiến trường;
Máu tanh nhuộm đẫm át mùi hương.
Nến tàn Tây tử châm chăng kịp;
Để khóc quân vương lệ mấy hàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung Quán Oa đêm, bãi chiến trường,
Tiệc xuân cảm thấy máu tanh vương.
Tây Thi không kịp khêu tàn nến,
Nàng khóc cảm thương vị đế vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đêm đến cung Oa thành chiến trường
Máu tanh còn lẫn tiệc xuân mừng
Tây Thi thắp nến tàn không kịp
Thương xót quân vương lệ mấy hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời