15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/09/2016 11:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương vào 20/09/2016 20:00

奉和魯望閑居雜題—迭韻吳宮詞

枍栺替制曳,
康莊傷荒糧。
主虜部伍苦,
嬙亡房廊香。

 

Phụng hoạ Lỗ Vọng nhàn cư tạp đề - Điệt vận Ngô cung từ

Hủ chỉ thế chế duệ,
Khang trang thương hoang lương.
Chủ lỗ bộ ngũ khổ,
Tường vong phòng lang hương.


Điệt vận là vần lặp đi lặp lại. Nguyên tác của bài xướng và bài hoạ chỉ chú trọng tới chơi chữ, sao cho mỗi chữ trong mỗi câu, vần phải lặp lại, nên nội dung ngô nghê ít có ý nghĩa.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995