金錢花

陰陽為炭地為爐,
鑄出金錢不用模。
莫問人間逞顏色,
不知還解濟貧無。

 

Kim tiền hoa

Âm dương vi thán địa vi lô,
Chú xuất kim tiền bất dụng mô.
Mạc vấn nhân gian sính nhan sắc,
Bất tri hoàn giải tế bần vô.

 

Dịch nghĩa

Đêm ngày là than, đất là lò,
Đã sản xuất ra những đồng tiền không cần khuôn đúc.
Đừng hỏi con người có thích vẻ đẹp của hoa,
Mà hãy hỏi xem hoa có giúp ích gì cho người nghèo không?


Kim tiền hoa, một giống hoa gốc cỏ, ra hoa mùa thu, sắc vàng, hình dạng giống đồng tiền, nhưng nhỏ và kém góc cạnh. Nở lúc 12 giờ trưa và tàn vào nửa đêm, nên còn có tên là tý ngọ hoa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng là than, đất là lò nấu
Đã sản ra tiền dẫu không khuôn
Đừng xem người thích chơi bông
Mà xem hoa giúp gì không người nghèo

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Âm dương than đốt, đất là lò,
Sản xuất đồng tiền chẳng phỏng mô.
Đừng hỏi con người hoa chuộng đẹp,
Xem hoa có giúp được bần vô?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đất như lò nhật nguyệt như than
Khuôn mẫu chẳng dùng đúc tiền vàng
Đừng hỏi người đời thích cái đẹp
Giúp nghèo phương cách biết hay chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời