古函關

破落古關城,
猶能扼帝京。
今朝行客過,
不待曉雞鳴。

 

Cổ Hàm quan

Phá lạc cổ quan thành,
Do năng ách đế kinh.
Kim triêu hành khách quá,
Bất đãi hiểu kê minh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thành ải xưa tuy đà phá sập
Nhưng vẫn còn chắn lấp kinh vua
Ngày nay hành khách đi qua
Không chờ gà gáy sáng, ra khỏi thành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa ải xưa tuy nay sụp đổ
Còn khả năng ngăn trở kinh đô
Sáng nay hành khách ra vô
Lên đường rất sớm không chờ gà kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ải thành xưa phá sập rồi,
Nhưng còn chắn lấp lối hồi kinh vua.
Ngày nay hành khách đi qua
Giả gà gáy sáng, trốn ra khỏi thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Phá sập ải thành xưa
Đường kinh đô vẫn tắc
Sáng nay hành khách vượt
Gà gáy sáng không chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời