汴河懷古其一

萬艘龍舸綠絲間,
載到揚州盡不還。
應是天教開汴水,
一千餘里地無山。

 

Biện hà hoài cổ kỳ 1

Vạn tao long khả lục ti gian,
Tái đáo Dương Châu tận bất hoàn.
Ưng thị thiên giao khai Biện thuỷ,
Nhất thiên dư lý địa vô san.


Biện hà chỉ đoạn sông đào từ Biện Châu (nay là thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam) đến Hoài An, do Tuỳ Dượng Đế cho đào để dẫn nước từ sông Hoàng Hà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vạn con thuyền lớn trời xanh tơ
Lại đến Dương Châu thảy chẳng về
Ứng với trời giao đào Biện Thuỷ
Hơn nghìn dặm đất chẳng non cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời biếc thuyền rồng xuôi nhộn nhịp,
Dương Châu một đến chẳng quay về.
Cốt giao Biện Thuỷ thông dòng chảy,
Vạn dặm mênh mông đất phẳng ghê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời