Chim hồng vây sông đầm
Nhạn lẻ tụ bến nước
Bỗng gặp là tương thân
Duyên nợ cùng còn mãi
Gió mưa nơi đông tây
Ôi cách xa vạn dặm
Nhớ lúc cùng bay đậu
Tiếng kêu nhức cả tai
Trời chiều sông nước lạnh
Mây sầu lửng lơ bay
Cánh mỏng không cất nổi
Bồi hồi trong khói mây.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)