Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2021 15:05

Lạ lùng người gặp trong mơ
Mà thân như tự bao giờ đã quen
Tỉnh rồi vắt óc ra xem
Nào đâu có thấy ở trên cõi này
Hỡi người gặp ấy là ai?
Mà sao cứ dứt day hoài nỗi mơ

Hay là người của kiếp xưa?
Nhớ nhau tìm đến bây giờ gặp nhau


Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011