Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2021 15:15

Các Pharaông cho dựng những Kim lăng hùng vĩ
Rồi ngả mình nằm, thách thức với thời gian
Nhân loại cúi đầu nơi đức, nhân, dũng, trí
Nhưng cũng cần ngửa mặt ngắm kỳ quan


Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011