Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2021 15:02

Chỉ cần nhấn mấy số
Là cuối trời có nhau
Ôi vần thơ thương nhớ
Có vơi đi ít nhiều?


Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011