Quanh rừng khói sương bao phủ,
Mờ mờ vài nóc xóm quê.
Tần xanh quấn chèo di chuyển,
Chim trắng sà xuống cạnh ghe.
Gió reo trên cây cằn cỗi,
Sông vắng nước vỗ bờ đê.
Buồm đơn thẳng xông phía trước,
Cỏ thu xanh tốt bốn bề.

tửu tận tình do tại