Gác nhỏ dựa lưng sầu đến,
Mây hồng xuống thấp bốn bên.
Tại sao quê xưa không nhớ,
Đêm đêm trừ lúc say mềm.

Uống xong tay lạnh nửa cánh,
Gửi đâu tình tự ấm êm.
Trân quý tấm khăn lụa cũ,
Mỹ nhân còn ngấn lệ thơm.

tửu tận tình do tại