Một mái nhà tranh, hai trái tim!
Giữa thời nguyên tử dễ đâu tìm?
Ôi, em lãng mạn, chung tình quá!
Nghe nói mà thương, em hỡi em!

"Xa thiệt là xa", em quyết đi,
Phồn hoa lánh bỏ, chẳng màng chi
Khi yêu, nào quản điều hơn thiệt,
Cho hết, riêng em có được gì!

Ta tặng em yêu một mái tranh
Để em xây ấm mộng chung tình.
Nhẹ nhàng em nhé, nâng niu nhé!
Ong bướm qua hoài, hoa vẫn trinh.