33.67
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/10/2023 22:10

Như in thảo mộc trời Nam lại;
Đem cả sơn hà đất Bắc sang.


Tương truyền vua Minh Mạng có bộ chén kiểu của Trung Quốc mới đưa sang, chén vẽ sơn thuỷ Việt Nam và có đề thơ Nôm cũng như một số đồ sứ kiểu thời đó, nên vua đưa khoe với những người chung quanh. Mọi người đã yêu cầu bà huyện Thanh Quan làm một bài thơ chữ Nôm. Bà làm ngay hai câu thơ này. Vua rất thích thú!

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]