… Vào giờ đêm lặng biển khơi
Xóa mờ những cánh buồm nơi xa vời
Chuyển vần trên khắp bầu trời
Đoàn quân sao lớn đầy trời mở ra.

Đêm nay trời sáng như vầy
Nghĩ sao biển động họa này có yên?
Trên tàu tràn ngập bóng đen
Lúc nào tinh tú chết dần, đắm sâu?


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013