Tôi chưa hề chọn lựa Người ở trên trái đất này
rất giản đơn là tôi sinh ra tại đây một ngày hạ ấm
Tôi mến yêu Người không phải bởi Người giàu có
Nhưng chỉ bởi vì Người là nước của tôi

Và tôi là người Bungari, không phải tại vinh quang của Người
Hay tại những chiến công và sức mạnh Người chống giặc
Nhưng tại vì tôi không có thể nào quên
Những người lính của vua Samul bị quân thù chọc mắt

Cho kẻ nào muốn thế, thì hãy tìm ở Người sự thành công mau chóng
Tìm vinh hạnh và chức quyền với cả nỗi đam mê
Nhưng nỗi khổ đau buộc tôi lại với Người còn chặt chẽ hơn
Và biến tình tôi mến yêu Người thành định mệnh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)