Tối mùa hè, dưới con mắt cửa hàng
Khi nhựa run rẩy dưới hàng rào tối
Và lan toả dưới chân những cội dẽ
Già; rời đám người ru rú xó nhà
Hoặc vui vẻ, ngậm ống vố, xì gà
Tôi vào cửa hàng chật chội lát đá
- Lúc nhãn hiệu Ibled trên cao ánh đỏ
Nghĩ Tây Tạng sẽ đông lại mùa này
Nước róc rách tẩy làn sóng con người
Và gió bấc không chừa mọi cảm hứng


Nguồn:Rimbaud toàn tập, Huỳnh Phan Anh dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)