Em là vũ nữ?... ngay lúc bản blues vừa tấu
Em có huỷ hoại mình như hoa úa phai...
Trước lộng lẫy bao trùm ta thấy nơi đây
Thổi tung cả thị thành bao hưng thịnh!

Đẹp! đẹp quá! nhưng rõ ràng nhất định
- Với Người đánh cá và nhạc của Corsair,
Từ khi mặt nạ cuối được tin nghe
Buổi tiệc đêm lại trong lành trên biển!